Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki, na podstawie których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Promenada Apartamenty Kołobrzeg. Każdy kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Informacje ogólne
Operatorem PROMENADA Apartamenty Kołobrzeg jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Promenada” Igor Materna z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Portowej 14/U1, które działa na podstawie umowy wynajmu apartamentu.

port 59

Zasady rezerwacji

1. Aktualna oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.promenada.kolobrzeg.pl, a także na portalach rezerwacyjnych lub pod numerem telefonu +48 609 555 491.
2. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje w ciągu 48 h od jej dokonania, potwierdzenie rezerwacji drogą mailową.
3. Po otrzymaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% zamówienia, na podany rachunek bankowy. Brak wpłaty w ustalonym w potwierdzeniu terminie skutkuje anulowaniem wcześniejszej rezerwacji.
4. Potwierdzenie rezerwacji wraz z dokonaną wpłatą stanowią dokument zawarcia umowy z operatorem Promenada Apartamenty Kołobrzeg.
5. Pozostałą należność wynikającą z potwierdzenia rezerwacji, Klient ma obowiązek uiścić na miejscu w dniu przyjazdu (gotówką, przelewem, lub kartą kredytową).
6. Klient ma możliwość dokonania zmiany terminu rezerwacji, nie później niż 30 dni przed terminem przyjazdu określonym w rezerwacji, pod warunkiem że taka możliwość istnieje.
7. W przypadku rezygnacji z pobytu Klient zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji.
8. W przypadku gdy Gość opuści apartament wcześniej, skróci termin pobytu, lub dojedzie później niż termin rezerwacji, nie są zwracane koszty za niewykorzystany pobyt.

Przyjazd i wyjazd Gości

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Każde życzenie odnośnie chęci przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać najpóźniej dzień przed zakończeniem pobytu. Postaramy się je spełnić w miarę możliwości i posiadanych wolnych miejsc.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
3. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
4. Promenada Apartament Kołobrzeg przekazuje obiekt: posprzątany, sprawny, w pełni umeblowany i wyposażony. W przypadku zauważonych usterek lub uwag dotyczących czystości, prosimy o zgłoszenie ich w dniu przyjazdu, bezpośrednio do naszego operatora. Na osobie która przejęła apartament w użytkowanie spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z nieprawidłowego użytkowania będą obciążały Gościa.
5. Wszelkie usterki powstałe w czasie pobytu, Gość zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie do operatora Promenada Apartamenty Kołobrzeg. Koszty naprawy ponosi Wynajmujący.
6. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 400 zł.
7. Przyjazd ze zwierzętami możliwy jest tylko w wybranych apartamentach, obowiązuje dodatkowa opłata 25zł/doba za zwierzę w apartamencie.
8. Istnieje możliwość wypożyczenia krzesełka do karmienia, łóżeczka dla dzieci wraz z pościelą – 25 zł/doba/komplet.
9. Wynajmujący w dniu wyjazdu, zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym.
10. Promenada Apartamenty Kołobrzeg nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamencie podczas pobytu.

Dane Osobowe
1. Dane osobowe Wynajmującego zostaną odpowiednio zabezpieczone i wykorzystane przez P.U.H. „Promenada” Igor Materna – wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.
2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy operatorem, a Wynajmującym jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby operatora.

W przypadku jakichkolwiek pytań :